Strona główna   |    O mnie   |    Moje osiągnięcia    |    W wolnym czasie

Andrzej NAPIERALSKI, profesor zwyczajny, założyciel Katedry Mikroelektroniki i Technik Informatycznych Politechniki Łódzkiej; były prorektor PŁ; był profesorem wizytującym w INSA’T i CNRS-LAAS we Francji. Prowadził wykłady zaproszone w wielu krajach. Brał czynny udział w projektach międzynarodowych, w tym w 10 europejskich projektach naukowo badawczych (1 ESPRIT-BARMINT, 2 projekty COPERNICUS, 2 projekty V Programu Ramowego Unii Europejskiej: SEWING i REASON, 2 projekty VI Programu Ramowego CARE i PERPLEXUS oraz 3 projekty VII Programu Ramowego EUCARD, TIARA i EDUMEMS). Uczestniczył też w grancie NATO i w 8 projektach TEMPUS (w tym w 3 jako koordynator i kontraktor), był partnerem projektu ERASMUS MUNDUS - LAMENITEC. Brał udział również w 59 grantach KBN, NCN i NCBR. Opublikowany dorobek obejmuje 1131 pozycji, w tym 7 książek (2 wydane za granicą), 18 podręczników i skryptów (15 zagranicznych), 26 rozdziałów w książkach (18 w książkach zagranicznych), 243 artykuły w recenzowanych czasopismach (108 z listy filadelfijskiej), 837 artykułów w materiałach konferencji naukowych (704 międzynarodowych), 49 referatów zaproszonych i 16 patentów. Dodatkowo edytor 26 materiałów konferencyjnych (25 międzynarodowych) i 13 czasopism naukowych (5 zagranicznych). Cytowania Scopus 2616, h-index: 16 (bez autocytowań 2052, h-index: 14); Web of Science 1648 (bez autocytowań 1426, h-index: 13), Google Scholar 4646, h-index: 22. Przewodniczący Komitetu Naukowego i Organizacyjnego konferencji MIXDES. Promotor 54 zakończonych rozpraw doktorskich, z których sześć uzyskało Nagrodę Prezesa Rady Ministrów. W latach 2000-2009 przewodniczący Polskiej Sekcji IEEE ED Chapter. W 2012 roku został wybrany Przewodniczącym Komitetu Elektroniki i Fotoniki URSI oraz wiceprzewodniczącym IEEE EDS-SRC Region 8. W 2016 roku został wybrany Zastępcą Przewodniczącego Komitetu Narodowego do Spraw Współpracy z Międzynarodową Unią Nauk Radiowych (URSI). Ponadto jest członkiem kilkudziesięciu Komitetów Naukowych konferencji krajowych i zagranicznych. Laureat 100 nagród na światowych wystawach wynalazków. W 2009 roku na Światowej Wystawie Brussels Eureka Competition otrzymał wraz z zespołem Grand Prix of Innova. Doktor Honoris Causa Państwowego Uniwersytetu w Nowgorodzie (Rosja). W 2013 roku otrzymał Nagrodę Miasta Łodzi. W 2017 r. postanowieniem Prezydenta RP uhonorowany Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski.

Łódź, dn. 09.07.2018 r.
 
www.dmcs.pl